KVKK’dan 800.000 TL’lik Çerez Metni Cezası!

KVKK’dan 800.000 TL’lik Çerez Metni Cezası

Giriş ve İnternet Sitesi Çerezleri

KVK Kurulu 2022’nin 3. ayında bir e-ticaret sitesine, sitesindeki çerezlerde hukuka aykırı kişisel veri işlediğinden dolayı 800.000 TL para cezası verdi.

KVKK madde 10’a göre, bir kişisel veri işleyen kişi/şirket, hukuki şartlara göre kişileri aydınlatmalıdır. Bu aydınlatmanın şartları nasıl yapılacağı ise yine 10. maddede açıklanmıştır. Yine duruma göre “açık rıza” alınması da gerekmektedir.

İnternet sitelerindeki geçici veriler olan çerezler de, çoğu durumda kişisel veri sayılmaktadır.Bu sebeple de Site ziyaretlerinden çerez verileri alınırken, veriler KVKK’a uygun toplanmalıdır. Bu toplama da ilk olarak çerez metinleri ile gerçekleşmeli ve açık rızanın gerektiği durumlarda da ek olarak açık rıza metni gerekmektedir. Aydınlatma metinleri de ceza almamak için büyük öneme sahiptir.

İşte yükümlülüklere uymayan bir e-ticaret sitesi sahibine KVKK, yüksek miktarda bir para cezası vermiştir. (800.000 TL) Yazımızda mevcut e-ticaret şirketinin hangi yükümlülüklere aykırı hareket ettiğini ve KVKK’nın neden şirkete ceza verdiğini açıklayacağız. Siz de çerezler ve diğer KVKK metinlerinden dolayı büyük cezalar yememek için sitenizin hukuki uyumuna azami dikkat etmelisiniz.

KVKK Şikayet İçeriği

Şikayetçi yaptığı şikayette, e-ticaret sitesinin çerezlerinin temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğunu, şirketin çerezler ve  kişisel veriler konusunda gerekli aydınlatmayı yapmadığını, açık rızaları almadığını ve ek olarak çerezlerin yurtdışına da aktarıldığını belirtmiştir.

Şirkete bilgi talebinde bulunulmasına rağmen sadece çerez verileri hakkında bilgi verildiğini, bunların ise eksik olduğunu, pazarlama çerezleri hakkında da açık bilgi verilmediğini belirtmiştir.

Sitedeki çerez metninin hukuki yeterlilikle olmadığını, çerezlerin gerekenden fazla ve çeşitte alındığını belirterek, gerekenin yapılmasını talep etmiştir.

KVKK Çerez Kararı ve E-Ticaret Şirketinin KVKK İhlalleri

KVKK ise, şirketin birçok ihlal gerçekleştirdiğine kanaat getirmiş ve büyük bir ceza vermiştir. Kurulun kararındaki ihlaller kısaca şu şekildedir:

  • Zorunlu çerezler için açık rıza gerekmezken, reklam ve pazarlama çerezleri için açık rıza zorunludur.  Site sahibi bunu yapmamıştır.
  • Çerez kabul kutusu yanlış eklenmiş ve doğru bir açık rıza alınmamıştır.
  • Reklam ve pazarlama çerezlerinde “optin” yöntemine göre açık rıza alınmamıştır.
  • Çerez verileri yurtdışına açık rıza olmaksızın aktarılmış ve taahhütname sunulmamıştır.
  • Mobil uygulamadaki çerezler güncel değildir.

Bu sebepler ile Kanun’un  5, 6, 9 ile 12. Maddelerine aykırı olunduğu sebebi ile 18. Maddenin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca 800.000 TL idari para cezası kesilmiştir.

Hukuki Değerlendirmeler ve Sonuç

Gerçekten çerezler çoğu zaman kişisel veridir ve çerezlerin alınma şekli, kapsamı ve çerezler hakkında ilgili kişilerin “çerez metni ve aydınlatma metinleri” ile aydınlatılması ile pazarlama/reklam çerezi işleyenlerin Kanun’a uygun olarak kesinlikle açık rıza alması gerekmektedir.

Özellikle sektörde çerezlere gereken önem verilmemekte ve büyük yanlışlıklar doğmaktadır. Zira çerez metni yer alıp bu metni onaylatan sitelerin dahi bir çoğu yanlış/eksik onay almakta olup, bu ayrıntılı karar, daha çok özenilmesi gerektiğini göstermektedir.

Mevcut Karar: https://kvkk.gov.tr/Icerik/7275/2022-229

Yazarın özgeçmişini okumak için tıklayınız.

Yazar: Av. Ali ERŞİN / Hukuk ve Bilişim Dergisi Genel Koordinatörü

Mail: av.ersinali@gmail.com

Instagram: @av.ersinali

YORUM EKLE