Kritik yasa TBMM'de 'Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor

Kamuoyunda 'dezenformasyon yasası', sosyal medya ve internet gazeteciliği yasası olarak bilinen "Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifi TBMM'de Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.

Kritik yasa TBMM'de 'Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor

Basın Kanunu'nda yapılacak yeni düzenlemelerin görüşüleceği TBMM Adalet Komisyonu toplantısı için İnternet Gazeteciler Federasyonu (İGF) da yerini aldı.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir’in de katıldığı TBMM Adalet Komisyonu toplantısında Komisyon Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifinin Dijital Mecralar Komisyonu’ndan sonra Adalet Komisyonu’nda görüşüldüğünü, 40 maddelik kanun teklifinin milletvekillerinin görüşlerini açıkladıktan sonra oylamaya sunulacağını söyledi.

Yasayla ilgili ilk imza sahibi Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve arkadaşlarının teklifinin görüşmelerine, Adalet Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Abdullah Güler başkanlığında başlandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, kanun teklifinin bazı maddeleriyle ilgili yeniden görüşülebileceğini, bu konuda 6 maddede değişiklikile ilgili Adalet Komisyonu’na değerlendirilmek üzere sunulduğunu söyledi.

"İGF'NİN 1 HAFTA YERİNE 24 SAAT MANŞETTE TEKZİP ÖNERİSİ UYGUNDUR..."

Özdemir, İnternet Gazetecileri Federasyonu’nun 7. Maddeyle ilgili tekzip metinlerinin haber sitelerinin anasayfasından 1 hafta yerine 24 saat manşette kalması önerisinin uygun olduğunu, 9.maddeyle ilgili dava zaman aşımının yeniden değerlendirileceğini, 11. Maddeyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararıyla tespit edilen ibaresinin çıkarılabileceğini, 15. Maddeyle ilgili basın kartının kademeli iptal edilebileceği, basın meslek odası yasasının değerlendirebileceğini, 23. Maddede önerilen radyo ve televizyonların resmi ilan alması önerisinin uygun olmayacağı münasebetiyle değerlendirmeye alınmayacağını belirtti.

Basın ilan reklamlarıyla ilgili de konuşan Milletvekili Özdemir, 25. maddede ilan muhammen bedelin 50 bin altına kadar ibaresi, 26. Maddede yine İnternet Gazetecileri Federasyonu tarafından önerilen belediye meclis kararları, belediyelerin doğrudan ya da satın alma yoluyla verdiği banner reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla verilmesinin uygun olacağını kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili, Adalet Komisyonu Üyesi Av. Zeynel Emre, özellikle 28 ve 29. Maddede yeralan hapis cezası ibaresinin anayasaya aykırı olduğunu, bu yüzden yasanın diğer eksik maddelerle birlikte geri çekilmesi gerektiğini, bu yasanın basın sansürünün önünü açtığını belirtti.

Yasa teklifini TBMM’ye sunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, muhalefetin verilen kanun teklifiyle ilgili 40 maddeyi tek maddeye indirgediğini söyledi.

Yıldız, kanun teklifinin 28 ve 29. Maddesinde sırf halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla gerçeğe aykırı olduğunu bildiği haberi alenen yaymak suç teşkil edeceğini belirterek, "Ceza hukuku yalnız insan hareketlerinden doğan sonuçlarla değil doğacak sonuçlarla da ilgilidir. Dezenformasyon olarak bilinen kişilerin kişisel düşüncelerle karıştırmamak, kasıtlı, taksirle oluşturması gereklidir. Bu suç işlendiğinde asliye ceza mahkemeleri yetkilidir. Kamu barışına yönelik suçlar kapsamında yasanın aradığı suçu bulması halinde failin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Düşünce açıklama, haber verme suç değil, kasıtlı olarak doğru olmayan bilgiyi paylaşma suçtur” dedi.

Muhalefet milletvekillerinin de görüşlerini ileteceği komisyonda, İGF Genel Başkanı Mesut Demir de ilerleyen saatlerde kanun teklifine yönelik internet haber sitelerine yönelik önerilerini sundu.

İGF HUKUK KOMİSYONUNUN RADYO VE TV'LER İÇİN RESMİ İLAN HARİÇ DİĞER ÖNERİLERİ UYGUN BULUNDU

İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ve Adalet Komisyonu’na sunduğunuz;

- Madde 7’de yer alan “Tekzip metni, yayının yapıldığı internet haber sitesinin anasayfasında bir hafta süreyle yayınlanır” ibaresi yerine 24 saat manşetten yayınlanır önerimiz,
- Madde 9’da dava zamanaşımı süresinin belirli bir süre ile sınırlandırılması önerimiz,
- Madde 15’de yeralan “basın ahlak esaslarına aykırı davranışta bulunulması halinde basın kartı iptal edilir” ibaresi yerine kademeli iptal edilmesi önerimiz,
- Yine aynı maddeyle ilgili basın meslek odası ile ilgili çalışma yapılması önerimiz,
- Madde 26’da yer alan Basın İlan Kurumu ilanlarına ilaveten belediyelerin meclis kararları, belediyelerin doğrudan temin ya da satın alma yoluyla verdiği banner ve advatorial reklamların Basın İlan Kurumu aracılığıyla medyalara resmi ilan olarak verilmesi önerimiz uygun bulunarak Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi değerlendirildi.

Radyo ve televizyonların Basın İlan Kurumu’nda resmi ilan alması önerisi uygun bulunmadı.

Hatırlanacağı gibi TBMM'de 1 Haziran günü kritik internet yasası toplantısı, tali komisyon olan Dijital Mecralar Komisyonu'ndan 14,5 saat süren görüşmeler sonunda geçmiş, İGF Genel Başkanı Mesut Demir de komisyonda federasyon adına öneri ve taleplerini paylaşmıştı. İGFA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER