BDDK’dan önemli adım detay haberde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların aktif kalitesinin yükseltilmesi, kredi sisteminin etkin çalışması ve vatandaş ile iş dünyasının salgın koşullarından normale geçiş döneminde finansmana erişimini sağlamak üzere önemli düzenlemeleri bir bir hayata geçiriyor.

BDDK’dan önemli adım detay haberde

Hafta başında yayımlanan yönetmeliklerle borç yapılandırmasında, borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ilişkin değerlendirme yapılma şartı getirip, bankaların alacaklarından ötürü edindikleri varlıkları 3 yıl içinde elden çıkarmasına hükmeden BDDK, dün de önemli değişiklikler yaptı.

BDDK’nın “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i yayımlandı. Öte yandan BDDK, “Sorunlu Alacakların Çözümlenmesine İlişkin Rehber” ile “Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber” olmak üzere iki yeni rehber de dün itibarıyla yürürlüğe alındı.

YENİ BİRİM KURULUYOR

Sabah’ın haberine göre, Ekonomi Reform Paketi’nde yer alan bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasına yönelik eylemler kapsamında, bankaların sorunlu alacaklarının yönetim ve azaltım faaliyetleri olarak tanımlanan çözümleme süreci ile ilgili olarak kredi tahsis biriminden bağımsız bir çözümleme biriminin kurulması, üç yıllık sorunlu alacak yönetim stratejisi ve yıllık operasyonel planlarının hazırlanması zorunlu tutuldu.

Ayrıca, bankacılık sektöründeki toplam riski Kurulca belirlenen tutarın üzerinde olan kredi müşterilerinden bankalarca alınması zorunlu belgeleri toplama yükümlülüğünün yalnızca canlı alacak olarak izlenen müşterilerden isteneceği ve bu kapsama ilk defa giren müşterilerin bağımsız denetim sürecinin başlatıldığının belgelendirilmesi kaydıyla kendilerine kredi tahsisi yapılabileceği netleştirildi. Söz konusu yükümlülük 01.01.2022 tarihine ötelenerek kredi müşterilerine ve bankalara kolaylık sağlandı.

AKTİF KALİTESİNE KATKI

Rehberler ile bankaların kredi yaşam döngüsü içindeki uygulamalarına ilişkin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, geliştirilmiş tahsis süreçleri ve etkinliği artırılmış izleme uygulamaları, bankaların sorunlu alacak yönetiminin iyileştirilmesi ve dolayısıyla banka aktif kalitesinin artırılması hedefleniyor.

KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK

  • Bankalara olan borçlar, borçlunun ödeme durumuna bakılarak yapılandırılacak.
  • Bankalar alacaklarından dolayı edindikleri varlıkları 3 yıl içinde elden çıkaracak.
  • Kredi tahsis biriminden bağımsız bir çözümleme birimi kurulacak.
  • 3 yıllık sorunlu alacak yönetim stratejisi ve yıllık operasyonel planlar hazırlanacak.
  • Bankaların kredi sınıfı değişikliklerine dair kriterler yazılı hale getirilerek denetime hazır bulundurulacak.
  • KOBİ’lerin teminat sorununun azaltılması için Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta Poliçeleri ikinci grup teminat olarak sayılacak.
  • Lisanslı depoculuk ile çiftçiye ve tarımsal üretimin gelişimini sağlayan elektronik ürün senetleri (ELÜS) daha yüksek teminat oranı ile dikkate alınacak.
  • Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberi ile sorunlu alacakların çözümlenmesi kavramı tanıtılarak; bunun gerektirdiği organizasyonel yapı, hazırlık süreci ve faaliyetlere ilişkin bir çerçeve çizildi.
  • Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber ile bankaların tahsis ve izleme süreçlerinin uluslararası iyi uygulamalardakine denk kalitede bir düzeye erişmesi sağlanacak.

3 YILLIK PLANLAMA YAPILACAK

Sorunlu alacak yönetim stratejisi yıllık operasyonel planlar ve çözümleme birimlerinin kaynaklar, süreç, performans ve faaliyetleri açısından daha etkili bir yapıya kavuşturulması amacıyla hazırlanan “Sorunlu Alacak Çözümleme Rehberi’nde sorunlu alacakların çözümlenmesi kavramı tanıtılarak, bunun gerektirdiği organizasyonel yapı, hazırlık süreci ve faaliyetlere ilişkin bir çerçeve çiziliyor.

Sorunlu alacak stratejisinin bankalarca yapılacak bir öz değerlendirmeye dayandırılması, üç yıllık bir zaman öngörüsüne sahip olması, asgari olarak sorunlu alacakların çözümlenmesine ve alacaklardan dolayı edinilen varlıkların yönetilmesine ilişkin, takvime bağlı niceliksel hedefleri içermesi ve bir operasyonel plan çerçevesinde uygulanması gerekiyor.

“İZLEME KALİTESİ ARTACAK”

“Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber” ile bankaların tahsis ve izleme süreçlerinin uluslararası iyi uygulamalardakine denk kalitede bir düzeye erişmesinin temini hedefleniyor. Rehberde öncelikle tahsis ve izleme süreçlerine ilişkin tesis edilmesi gereken kurumsal çerçeveden ne beklenildiği açıklanırken, söz konusu çerçevenin etkinliğinin temini için oluşturulması gereken uygulamalardan bahsediliyor.

Rehberin ilerleyen bölümlerinde tahsis süreçlerine, fiyatlamaya ve teminat değerlemesine ilişkin bankaların uygulaması beklenen yenilikler ve geliştirmelere ilişkin hükümler sıralanıyor. İzleme süreçlerinin kalitesinin artırılması için bankalardan tesis etmesi beklenen sistem ve altyapıya ilişkin hükümler yer alıyor. Rehberin ekler kısmında bankalara yol gösterici olması bakımından birtakım kriterler ve toplamasında fayda görülen veriler yer alıyor.

İGFA

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, 18:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER