E-Ticarette Çok Önemli Değişiklikler!

e-ticarette büyük değişiklikler

E-Ticarette ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklikler

28 Haziran 2022’de “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da” büyük değişiklikler yapılmıştı. Bu konuda da özet halinde inceleme yazısı yazmış idik.

23 Ağustos ‘a gelindiğinde ise “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde” bazı değişiklikler yapılmıştır.

E-Ticaret Kurallarında Değişiklikler (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği)

İlk olarak tanımlardaki değişiklikleri inceleyeceğiz:

Aracı hizmet sağlayıcı: Yönetmeliğe de aracı hizmet sağlayıcı kavramı eklenerek “oluşturduğu sistem ile uzaktan iletişim araçlarını kullanmak / kullandırmak ile satıcı veya sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden kişi” olarak tanımlanmıştır.

Platform: Ortak kamu elektronik platformları hariç olarak, “aracı hizmet sağlayıcıların mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edilmesi için oluşturduğu sistemler” olarak tanımlanmıştır.

İlk olarak, eğer sözleşme Platform üzerinden oluşturulmuş ise, hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcılar, müteselsil(birlikte) sorumlu olmuştur.

Yönetmelik 5. maddesindeki “Ön Bilgilendirme” ye ilişkin yükümlülükler birçok maddesinde değişiklikler öngörülmüştür:

5. maddenin ilgili bentlerindeki değişiklikler aşağıdaki şekildedir:

(b): Aracı hizmet sağlayıcı da ön bilgilendirme kısmına eklenmiştir. Buna göre, “ Satıcı / sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının adı / unvanı, MERSİS no ya da vergi kimlik no” yer alacaktır.

(c): Bu bentte sadece “aracı hizmet sağlayıcı”lar eklenmiştir.

(ç): Aynı şekilde “aracı hizmet sağlayıcı” ibaresi eklenmiştir.

(f): Önemli bir maddedir. Bu madde ile artık aracı hizmet sağlayıcılar “ Ödeme, ticari reklam / tanıtımlarında taahhüt edilen süre ve uyumlu teslim ile ifa süresi” bilgilerini ek olarak ön bilgilendirme formunda göstermek zorundadır.

(g): Aynı şekilde N11, Trendyol gibi aracı hizmet sağlayıcıların sağladığı kolaylıklara ilişkin olan bu değişiklik sonucu, şu eklemelerin yer alması zorunlu tutulmuştur: “ malın taşıyıcıyla iadesi halinde teslimat masrafını geçmemek üzere iade masrafının tutarına ve bu tutarın hangi tarafça karşılanacağına, öngörülenin dışında taşıyıcıyla iadesi halinde de iade masrafını tüketicinin karşılayacağına ilişkin bilgiler”.

Ön bilgilendirme yöntemi hakkında da değişiklikler yapılmıştır. Aracı hizmet sağlayıcı da hizmet sağlayıcı ile böylelikle müteselsil sorumlu tutulmuştur.

Satıcı veya sağlayıcı yükümlülüklerindeki değişiklikler şu şekildedir:

 • Aracı hizmet sağlayıcı da hizmet sağlayıcı ile birlikte belli durumlarda ödemelerin iadesine ilişkin müteselsil sorumlu tutulmuştur.
 • Aracı hizmet sağlayıcı, Platform’da kurulan sözleşmelerde mal teslimi öncesi cayma hakkı kullandığında geri ödemeleri 14 gün içerisinde gerçekleştirmek zorundadır.
 • Hizmet ifası ile alakalı sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcılar 14 gün içerisinde iadeleri yapmak zorundadır.
 • Aracı hizmet sağlayıcılar bu iadeleri gerçekleştirirken tüketiciye masraf yansıtamayacaktır.
 • Taşıyıcı ile iadelerdeki cayma hakkının kullanılmasında masraflardaki hususlar yer alacaktır.
 • Satıcı veya hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimi aracı hizmet sağlayıcıya derhal bildirmek zorunda kalmıştır.

Yeni düzenleme ile Hepsiburada, N11 gibi aracı hizmet sağlayıcılara da bazı ek yükümlülükler getirilmiştir:

Aracı hizmet sağlayıcılar artık tüketicilerin talep ve bildirimlerini doğru yapabilmeleri için elverişli sistem kurmak zorunda kalmışlardır. Elverişli sistemler aşağıdaki hususlarda olmalıdır:

 • Cayma hakkı
 • Bedel iadesi
 • Mal iadesi
 • Tüketiciler ile satıcı / hizmet sağlayıcıların işlem kayıtları
 • Teslimat veya ifaya ilişkin talepler

Cayma Hakkının İstisnalarına Şunlar Getirilmiştir:

 • KTK tescilli zorunlu araçlar ile kayıt veya tescili zorunlu İHA’lar
 • Teslimi yapılmış cep telefonu, akıllı saat, tablet veya bilgisayarlar.
 • Canlı müzeyede veya açık artırmalar.
 • Kurulumu veya montajı satıcı veya hizmet sağlayıcı tarafından yapılacağı belirtilen ürünler.

Yani artık cep telefonları, akıllı saatler, tabletler ve bilgisayarlar hakkında 14 günlük cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Sonuç

Milyonlarca insanı ilgilendiren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğindeki bu değişiklikler, en başta e-ticaret yapan tüketicileri, sonra da aracı hizmet sağlayıcıları ve satıcıları / hizmet sağlayıcıları ilgilendirmektedir. Bu sebeple bu yazımızın dikkatle okunmasını önermekteyiz.

Trendyol, N11, Hepsiburada gibi aracı hizmet sağlayıcıların bu kuralları doğru uygulamaması halinde tüketiciler Tüketici Hakem Heyetleri veya Mahkemelerinde haklarını arayabilecektir.

Değişiklikler 1.10.2022 tarihinde büyük oranda yürürlüğe girecektir.

“Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun”da yapılan değişiklikleri kaleme aldığım diğer yazımı okumak için bağlantıya tıklayınız.

Hukuk ve Bilişim Dergisi Genel Koor.

Mail: av.ersinali@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/avukataliersin/ (@avukataliersin)

YORUM EKLE