E-Ticarette Büyük Değişiklikler!

Tüketici Kanununda Değişiklikler

1 Nisan’da Tüketici Kanunu’nda değişiklikler yapılarak, Trendyol, N11 gibi aracı sitelerin de sorumlulukları düzenlenmiştir.

Hizmet sağlayıcı dediğimiz asıl satıcılarda ön bilgilendirme formu, mesafeli satış sözleşmesi gibi zorunluluklar ve diğer sitelerde bulunması gereken bilgiler gibi zorunluluklar vardı. Trendyol gibi siteler de artık bu zorunlulukların çoğuna sahip olacaktır.

E-Ticaret Sitelerini İlgilendiren Değişiklikler

Getirilen yeni zorunlulukları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Her e-ticaret sitesinde olması gereken metinlerden “mesafeli sözleşme, ön bilgilendirme formu” gibi metinlerin hukuka uygunluğundan bu Siteler de sorumlu olacak ve ayıplı malların denetimini bu şirketler de gerçekleştirecektir.
  • Trendyol, Hepsiburada gibi siteler, haklarını kullanabilmeleri için tüketicilere uygun elverişli sistemleri kurmak ve alıcı ve satıcı arasındaki ve kendisi ve alıcılar arasındaki iletişimleri, taleplerin doğru işlemesini sağlamak zorunda kalacaklardır.
  • Yine aracı hizmet sağlayıcılar benzer şekilde, ön bilgilendirmenin hatalı yapılmasından, ispatından ve doğrulanmasından da hizmet sağlayıcılarla birlikte birlikte sorumlu oalcaklardır.

Yeni Sistem: Yenilenmiş Ürünler

9. maddede “yenilenmiş ürünler” tanımı yapılmıştır. Yenilenmiş ürün: “Donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu ürünlere satıcıların en az 1 yıl garanti vermesi zorunluluğu getirilmiştir. Yenilenmeler ise Bakanlık’ın yetkili “yenilenme merkezleri” tarafından gerçekleştirilecektir. Yani yenilenme merkezleri, Bakanlıkça yetki belgesi almak zorunda kalacaklardır.

Sonuç

Her geçen gün gelişen teknoloji ve sektörel uygulamalara Hukuk’un da yetişmesi ve tüketicilerin hak kayıplarının da azalması için, bu değişiklikler isabetli olmuştur.

Mail: av.ersinali@gmail.com

Instagram: @avukataliersin

Kaynakça

Yılmaz Seda, Erişim Adresi: https://aksan.av.tr/tr/blog/detail/1182#:~:text=01.04.2022%20tarihinde%20Resmî%20Gazete,sağlayıcılara%20yeni%20yükümlülükler%20getirilmiş%20oldu. (24.04.2022)

Çıngıl, Meltem, Av., Hukuk ve Bilişim Dergisi, Erişim Adresi: https://www.hukukvebilisimdergisi.com/e-ticaret-siteleri-ve-bulunmasi-gereken-hukuki-metinler/ (Erişim Tarihi: 24.04.2022)

Günday Merve Nur, Av., Hukuk ve Bilişim, Erişim Adresi: https://hukukvebilisim.org/e-ticaret-ve-tuketici-hukuku-uygulamalari/ (Erişim Tarihi: 24.04.2022)

YORUM EKLE